Visueel essay

Een visueel essay waarin de vraag beantwoord wordt of er een patroon waar te nemen is in de manier waarop de verbeelding van seriemoordenaars zowel de verafschuwing als de aantrekkingskracht stuurt. In het essay moet speelt beeld een even belangrijke rol als de tekst.

Eindexamenonderdeel | 2010