Sterk uit Armoede

Sterk uit Armoede is een project dat door Ziva en Stichting Mens & Maatschappij in de drie noordelijke provincies is opgezet. De ‘Sterk uit armoede’-aanpak zet opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in om een brug te slaan tussen de instanties en de groep Nederlanders die in generatie armoede leeft. Voor dit project heb ik de complete huisstijl ontworpen, waaronder het logo, visitekaartjes en de website (sterkuitarmoede.nl). Daarnaast heb ik verschillende folders, uitnodigingen, jaarverslagen, etc. ontworpen. De huisstijl bestaat uit heldere, duidelijke vormen en felle kleuren, om de kracht van het project te onderstrepen.

Ziva, Stichting Mens & Maatschappij | 2016-nu