Gallagher Europe – voorstel nieuw logo

Voor Gallagher Europe heb ik een voorstel gemaakt voor een nieuw logo. Het nieuwe logo staat voor samen werken, de vormen grijpen in elkaar. Het beeldmerk is een geabstraheerde vorm van twee in elkaar grijpende handen. De vorm geeft vooruitgang/groei weer, de vorm is een naar voren wijzende pijl. Ook is er in het beeldmerk een overkoepelende vorm te zien, waarin twee kleinere vormen zitten. Dit staat voor Gallagher Europe dit haar partners omsluit/helpt. Het geheel is krachtig en straalt betrouwbaarheid uit.

Gallagher Europe | 2018