400 jaar Uitleg

Aan het eind van de 16e eeuw barstte de stad Groningen uit haar voegen. Het stadsbestuur kwam met het plan om de vestingwerken uit te breiden en de stad te vergroten, buiten de diepenring. Dit werd de ‘Uitleg’ genoemd. In het jaar 1620 werden de eerste nieuwe percelen bouwgrond verkocht, aan de noordzijde van de stad. Het was het begin van een nieuwe stadswijk, de latere Hortusbuurt, tegenwoordig bekend als Hortusbuurt/Ebbingekwartier.

In 2020 is dit precies 400 jaar geleden. Een bijzonder jubileum, dat het verdient om groots gevierd te worden. Het hele jaar door zal de wijk in het teken staan van festiviteiten en activiteiten rondom haar historie.

Vanuit de organisatie ontstond de wens om alle activiteiten met elkaar te verbinden door middel van een beeldmerk dat als een ‘stempel’ op elke activiteit gezet kan worden. De stadswijk was de eerste die buiten de verdedigingswal gebouwd werd. Een kenmerkend onderdeel van de verdedigingswal waren de dwingers (bastions). De vorm van zo’n dwinger is gebruikt als uitgangspunt voor het beeldmerk. Daarnaast is er in de vorm ook een pijl te herkennen, die schuin naar boven wijst. Zo symboliseert het beeldmerk zowel het verleden als de weg naar de toekomst.

Hortusbuurt / Ebbingekwartier | 2019